Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

YÊN TỬ

Người xưa tạc dáng hình
Tùng trúc tiếp đường kinh
Thuyền chiến dìm tàu giặc
Vua thiền cứu chúng sinh
Tay vin tầng nắng mới
Buồm lộng sắc bình minh
Kỳ diệu duyên trời đất
Mây xanh lẫn bóng mình
       Trương Xuân Văn(1928-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét