Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

XE CÚT KÍT

Những người đàn bà đến từ vùng bãi ngang
Trên những chiếc xe đạp cà tàng
Chở bình minh đi đón hoàng hôn trở lại
Cùng những chiếc xe bánh gỗ gầy còm
  
Họ đến từ những cánh đồng muối bỏ hoang
Từ cửa biển đói cánh buồm và dòng sông mắc cạn
Giấc mơ họ trắng vào muối đắng
Giọt mồ hôi mặn chát chợ người
  
Cánh đồng muối góa bụa những mùa màng
Lăn về đâu hỡi những xe cút kít?
Lăn về mô côi, lăn về đường phố
Cõng phận người qua cuộc mưu sinh
  
Họ đến và rời đi lặng lẽ
Như những cánh chim di trú lạc mùa
Họ lạc vào giấc mơ nơi những chiếc xe chờ ngày mọc cánh
Bay vào xa tít cánh đồng lấp lánh muối phù sinh
                         Nguyễn Minh Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét