Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TÌNH QUÊ

Quê tôi ở bên sông Rào Cái
Mái nghèo
Nương tựa bờ tre
Mỏng manh cỏ lác
Con đê xác gây
Bên sông
Xanh một rừng cây
Vươn cành đước
Níu giữ ngày bình yên
Tôi lớn lên với con coòng con cáy
Bên cây đước cây bần

Rồi chiến tranh
Mấy năm bom rơi đạn nổ
Những con tàu vào ra đánh trú
Đêm theo dòng Rào Cái ngược xuôi
Chiến trường xa
Tàu rời bến ra khơi

Chúng tôi đi từ đó
Mang tình quê xóm nhỏ
Mái nhà tranh, dáng mẹ, con đê…
Tháng năm xa khắc khoải nhớ về
                  Nguyễn Xuân Long    
          Hôi viên HVHNT Hà Tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét