Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TIẾT THÁO

Dấu tích bãi sa trường  
 Anh hùng chọi lọi gương
Phò vua lòng dũng cảm
Đánh giạc chí kiên cường
Ngã xuống ngời tâm huyết
Quanh mình đẫm máu xương
Ngàn đời danh lẫm liệt
Tiết tháo rạng muôn phương
              Trần Hậu Ái              
 Ghi chú: Năm Tự Đức thứ 17,ngày 26 táng 6 năm 1924 Trương Quốc Dụng thống đốc quân vụ đại thần cùng phó tướng Văn Đức Dai và nhiều quân sĩ hy sinh.Đền thờ thôn La Khê Yên Hưng quảng Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét