Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

MẸ ĐỒNG QUÊ

      Đồng chiêm gồng gánh còng lưng
Bấm chân vào đất bỗng dưng vòng kiềng
     Mùa màng giấc ngủ mẹ nghiêng
Canh ba gà gáy dậy nhen lửa rồi
     Mẹ đồng quê suốt một đời
Nghiêng đồng chống hạn, nghiêng trời nón chao                                                               
Bùi Tử Diệm(1930-2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét