Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

NỢ NẦN

Khi những nụ đào mai đang ngập ngừng e ấp
Chưa bung nở hết hương xuân chưa trưng hết hương nồng
Phía cửa chợ đã lò dò bóng người gồng gánh
Phía ruộng đồng lo giáp hạt cuối dòng xuân.

Tất tả như dòng sông Ngàn Trươi Hương Thọ
Khắc khoải mặn mòi như dòng Rào Cái Thạch khê
Ngọt mặn giao hòa trong trời đất
Như đắng đót chua cay yêu hận một kiếp đời.

Bụi hoa chạc qọec đỏ rần như màu hoa gạo
Như một mối mong chờ cơm áo
Người đang vui xuân viễn tưởng
Người cuốc cày đồng ruộng
Cùng vất vả xoay vần cầu nguyện
Trước ảo mờ huyễn hoặc
Trước thải loại trâu bò
Cũng chỉ là
Cứu rỗi
Trước nợ nần bỏ lại của giêng hai.
          Nguyễn Đình Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét