Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

DI SẢN VĂN HÓA

Địa linh nhân kiệt đất làng ta
Mở hội đề danh sáng bảng khoa
Tiến sĩ uy phong ngời sự nghiệp
Tướng công danh tiết rạng sơn hà
Miếu đường lưu giữu nền văn vật
Bia bảng khắc ghi thế thịnh hòa
Di sản văn đàn lưu hậu thế
Công ơn khai sáng tự xưa xa
              Bùi Kim Trân(1924-2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét