Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TẾT VẮNG BÀ

Kỷ mão tết nay "Tết vắng Bà"
Nỗi buồn man mác mộng Nam Kha
Hàng cau trước ngõ nhìn ngơ ngác
Bóng liễu sau nhà kém thướt tha
Thao thức năm canh vừng nguyệt xế
Mơ màng sáu khắc giọt châu sa
Tồn, vong quy luật tuy là vậy
Vẫn nhớ thương bà dạ xót xa./.
                       Trần Hậu Mậu (1921-2009)

                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét