Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TÌM

Ta đi tìm nhớ trong quên
Tìm thương trong nhớ làm nên ngọt lành
Tìm đời khi tóc còn xanh
Tìm mình trong cõi tử sinh luân hồi
Tìm người ở giữa cuộc đời
Tìm buồn từ những niềm vui ban đầu
Tìm vui trong những nỗi sầu
Ta đi tìm bạn dãi dầu nắng mưa
Tìm nay trong cái ngày xưa
Tháng năm tìm mãi mà chưa hết tìm
            Bùi Tử Diệm(1930-2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét