Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

HÀO KHÍ THĂNG LONG

Đi giữa thành đô dậy sóng lòng
Ngập tràn hào khí đất Thăng Long
Nghe hồn tổ quốc cao tầm phượng
Thấy bóng non sông đẹp dáng rồng
Dựng nước ông cha ngời ý chí
Xây đời con cháu rạng anh phong
Ngàn naăm dòng máu đào tiên tổ
Chảy mãi trong ta giống Lạc Rồng
                   Hoàng Đình Tí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét