Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TRƯƠNG QUỐC DỤNG

La Khê đón khách mặn nồng thay
Phong Phú quê xa mới có ngày…
Văn nghị đức cao bia miếu dựng
Đại thần công lớn tượng đài xây
Tướng quân giữ nước tài thao lược
Nho sĩ phò vua dâng kế hay
Nắng đốt mưa sầu miền đất Quảng
Tin về Động Phủ dập dờn mây.
                   Nguyễn Xuân Long

Ghi chú: Đoàn cán bộ xã Thạch Khê thăm đền thờ Trương Quốc Dụng ở La Khê - Quảng Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét