Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CHUNG ƯỚC VỌNG

Đã yêu anh chớ ngại chi đò
Để bạn châu trần phải đắn đo
Từng ước dưới trăng so giọng hát
Lại mong bên cửi sánh câu hò
Mặc thuyền lận đận dò bờ bến
Kệ nước loanh quanh bởi thác gò
Mai nối nhịp cầu chung ước vọng
Đã yêu anh chớ ngại chi đò
              Hoàng Đình Xí(1922-2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét