Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

NGÀY KHÔNG EM

                    NGÀY KHÔNG EM   

     Sông buồn nhớ chuyến đò sang
Cánh chim lẽ bạn bay ngang lưng trời
 Hắt hưu chiếc lá vàng rơi
Ngày không em
                           cả đất trờ buồn tênh 
                Nguyễn Xuân Long
                     NGÀY EM VẮNG   

Em đi một tháng mười ngày
Tôi về hong ngọn heo may đã nhàu
Thẫn thờ ngõ trước vườn sau
Lối nào trinh nữ lá rầu khép đôi?
Em đi nào có xa xôi
Mà sao rối một khoảng trời tôi mong
Bếp tàn
Chén cạn
Bình không...
Ngày em vắng
Biết cởi lòng
Cùng ai?
                 Nguyễn Xuân Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét