Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA CHÍN MƯƠI TRÒN

      Mời họa của tác giả Trương Quốc Viên(1922-2017)
Vui xuân Tân Mão chín mươi tròn
Tuổi Đảng sáu hai dạ sắt son
Hòe quế sum vầy vui cảnh lão
Liễu đào tươi tốt đẹp chồi non
Tình dân, ơn Đảng luôn ghi nhớ
Nghĩa mẹ, công cha mãi vẫn còn
Bách tuế kỳ di chân vững bước
Gia phong giữ trọn chẳng hao mòn

Nhà giáo nhân dân Bùi Thân (tức Tùng Thạch) họa lại
DẠ CHẲNG MÒN
Chín chục mùa xuân đẹp vẹn tròn
Một đời theo Đảng chí vàng son
Tình quê lai láng như sông biển
Phúc ấm cao dày tựa núi non
Tiếng trống trường xưa ông vẫn nhớ
Sách bài lớp cũ bác đang còn
Tấm gương tiền bối trong dòng tộc
Mãi mãi đinh ninh dạ chẳng mòn
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét