Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

VIẾT TRƯỚC MỘ NGUYỄN DU

Đầu cành thưa tiếng Đỗ quyên
Xăm xăm đè nẻo tiên điền lần sang
Dặm kia đồi nọ nắng vàng
Gió đưa nghe vọng từng trang thơ Kiều
Cuộc tình trải mấy thương yêu
Xót người phận bạc vướng nhiều dây oan
Mười lăm năm - mấy ngón đàn
Đọa đày thân gái tiếng than dậy trời

Trầm luân kiếp ấy qua rồi
Cháu con lớp lớp làm người chủ nhân
Hai trăm năm chục mùa Xuân
Tố Như ơi! Lấy chi cân nỗi mừng
Hết loài khuyển phệ, khuyển ưng
Tan sương đầu ngõ, nắng hừng ban mai
Tám sáu năm - bấy nhiêu ngày
Cờ đào chỉ thẳng, đắng cay Xóa rồi
Đã thôi gió dập, sóng dồi
Đã cơn khổ tận, lại thời cam lai
Người đừng than vắn, thở dài:
"Ba trăm năm nữa hỏi ai khóc mình"
Bởi lòng trung, hiếu, hiền, trinh
Muôn sau đời vẫn thấu tình Tố Như
          Hoàng Minh Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét