Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TRUYỀN THỐNG QUÊ TA

Truyền thống quê ta đáng tự hào
Văn khoa giáp bảng kém ai nào
Cử nhân, tiến sĩ, công hầu, bá
Xô viết, Việt Minh khởi động trào
Tiếng trống ba mươi từng vọng lớn
Ngọn cờ tháng tám đã dương cao
Trường chinh hai cuộc ngời trang sử
Lớp lớp vung gươm rạng chiến bào
                  Hoàng Đình Xí(1922-2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét