Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

DẠO NÚI NAM GIỚI

Thong thả ba ta bước nhịp nhàng
Leo lên Quỳnh Lĩnh đón xuân sang
Dấu dày Đồng Tử rêu phong bạc
Mái ngói Chiêu Trưng nắng trãi vàng
Kìa bến Kim Đôi thuyền nhộn nhịp
Nọ đò Mai Phụ nước mênh mang
Trùng trùng núi biếc non sông ấy
Gió bắc mưa tây vẫn vững vàng
                Hồ Nam Châu ( 1926-2003)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét