Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CHIỀU CUỐI NĂM THĂM MỘ NGOẠI

     Cháu ra tảo mộ ông bà
Ngày hai tám tết...vỡ òa ngoại ơi
     Hai phần mộ đứng đơn côi
Cũ càng chẳng biết đất trời vào xuân....!!!

      Cỏ hoang hiu hắt bần thần
Chân nhang mục rũa phai tàn cỏ hoa
      Vòng quanh nấm mộ người qua
Dấu chân giẫm nát,tựa nhòa nghĩa nhân

      Ông bà ơi! Chốn nhân gian
Cháu con xa cách đời chan mỏi mòn
      Mẹ là phận gái...dâu con
Đứt duyên từ thuở con còn ấu thơ

      Mộ ông bà ở cách xa
Mẹ con yếu gối...ngoại à...trách chăng
      Cháu con đâu giám phũ phàng
Vẫn còn bỏ lỡ ngỡ ngàng nhân tâm...

      Đêm tàn đã chớm mùa xuân
Cháu ra tảo mộ muôn phần xót xa
      Thân giờ cũng kiếp mẹ cha
Sau này phận cháu...cũng là mộ thôi

      Rưng rưng cháu đứng giữa đời
Nén nhang mời ngoại...đất trời.... rưng rưng
             Nguyễn Đình Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét