Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA

Bùi Tử Diệm mời họa
Bài xướng  XUÂN CẢNH
Xuân cảnh sáng trong nắng dịu hòa
Nước trời in biếc lộc chen hoa
Văn thơ ngọt đắm say tình bạn
Xướng họa vui tươi đẹp tuổi già
Tần tảo thủy chung gương thắm nhuộm
Giải dầu thương mến nét hồng pha
Vần mây đất ấm trời bừng sáng
Gần ngái hợp chung tốt lộc nhà

Các bài họa

           XUÂN THẮM SẮC THU
Xuân lại xuân qua xuân hợp hòa
Gió đùa mây biếc lá vờn hoa
Văn hay chuyện kể say người trẻ
Nhạc đắm hồn thơ đắm lão già
Tần giọi gương qua trăng sáng tỏ
Cúc chào ong đến nắng vàng pha
Vần xoay cảnh lại người mong mãi
Gần tới sắc thu thắm đẹp nhà
             Nhà thơ Quỳnh Như

            XUÂN HÒA
Xuân qua xuân lại cảnh xuân hòa
Gấm dệt màu thêu bướm điểm hoa
Văn học đắm say tài trí trẻ
Giáo đường rèn luyện đức nhân già
Tần gia đỏ thắm màu son nhuộm
Bạch mạ đào hồng giăng tuyết pha
Vần đẹp đón đưa lời thắm đượm
Gần xa vui thú cảnh xuân nhà
                Hoàng  Đình Xí 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét