Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CÕI THIÊNG

Yên Tử đất thiêng cõi Phật đây
Chùa Đồng chót vót chín tầng mây
Khói hương nghi ngút hồn Tây Trúc
Mõ điểm chuông ngân xanh sắc cây
                    Trương Xuân Văn(1928-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét