Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

MẸ ƠI

Sau một ngày vất vả
Mặt trời về bình yên trong đất
Sau những lần thấm nắng dầm mưa
Ta quay về với mẹ

Chỉ có mẹ mang được nỗi đau của ta
 Như người từng mang ta mười ngày chín tháng
Chỉ có mẹ tha thứ cho ta
Những lỗi lầm theo ta đằng đẵng
Cúi lạy mẹ, mẹ ơi
Chỉ con làm khổ mẹ thôi mẹ à 
Khoai tháng tám, gạo tháng ba
Ngóng trông con nhện vừa sa ngang chiều
Cổng làng mẹ đứng đã nhiều
Đêm cùng con mọt lắm điều trầm tư

Bao năm thương đứa con hư
Lưng còng đổ xuống tâm tư mẹ già
Tóc người dày những sương pha
Năm canh ngẫm đứa con xa thở dài
Thôi thì ngày một, ngày mai
Cúi xin lạy mẹ trên hai tay gầy
             Trương Nhân Huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét