Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

KÝ ỨC

Thời gian khắc khoải
Chảy hoài vào ta

Tháng năm mắc cạn
Dòng đời trôi xa

Nhớ người trồng hoa
Bạn cùng ong bướm

Thuyền ai cập bến
Cậy sóng hôn bờ

Lạc vào vườn thơ
Gặp trăng lơi lả

Ngồi lên bậc đá
Rêu phong thấm hồn

Rưng rưng ký ức
Ngược dòng xanh non