Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

LỐI CŨ

Ngọn cỏ gầy buộc gió
Hoa dại níu chân ai
Mà hương đêm thổn thức
Lối cũ đầm ban mai

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

BẾN HẸN

Năm tháng ấy xa rồi
Còn mong chi nơi bến hẹn
Thời gian đi rồi đến
Như những kẻ vô tình

Em có về thăm lại dòng xanh
Thấy chân mình lấm lem bùn đất
Và nghe không?
Sau cơn lũ quét
Sông vẫn gào
Xa xót lòng sâu