Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

CÓ NHỮNG KHI

Có những khi
Cứ vẩn vơ điều chi không rõ
Lối ta về bỏ ngỏ
Bước chân người lạ quen.

Có những khi
Nhớ nhớ, quên quên
Bờ tre xanh nghiêng mái bên thềm
Ngõ vườn xưa tường cao kín cổng.

Có những khi
Như có như không
Nghe lòng mình trống trải mông lung
Khúc đồng dao lỗi nhịp.

Có những khi
Buồn vui bất chợt
Một sáng mai hoa tuyết
Đậu vào nhành rất xuân.

Có những khi tưởng gần
Chỉ  trong tầm tay với
Mỗi  bước chân lần tới
Lại dài hơn tháng năm.