Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

NỢ

Ta đi gần suốt một đời
Mà chưa trả hết nợ người em ơi!

Nợ từ cái thuở nằm nôi
Câu ca mẹ hát, những lời bà khuyên

Đến giờ chân bước xẹo xiên
Nợ tình đồng đội, nợ miền đất qua...

Sợ rồi mai mốt "về già"
Phiền người gồng gánh nợ ta-nợ người