Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

BẠN VỚI CỎ CÂY

Ta về bạn với cỏ cây
Sớm hoa đơm nụ chiều say hương đời
Tình cây mơ  lá xanh tươi
Hồn thơm thả giữa đất trời bình yên
Gom hồng nắng mới làm duyên
Nhặt hương cổ tích cài lên phận người
Nắng mưa vẫn giữ nụ cười
Mãi nghe cây hát những lời biếc xanh
alt