Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

MẶC COI

Cha nghèo...
Để chiếc áo nghèo
Cho con mặc
Lại bọt bèo con tôi
Cởi ra con
Cởi ra thôi 
Với tay lấy mảnh da trời
Mặc coi

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

HOA DẠI

Cỏ cây nào cũng mọc lên
Từ lòng đất mẹ mà nên giữa trời
Trăng ngàn gió biển sương rơi
Mái nghèo nương tựa nuôi đời nở hoa

Hèn sang duyên phận người ta
Mình như"giọt nước mưa sa đồng ngoài"
Ngậm ngùi hoang hoải kiếp dài 
Thương tình hoa dại phôi phai lối mòn
alt