Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

NGÀY KHÔNG EM

Sông buồn
Nhớ chuyến đò sang
Cánh chim lẽ bạn
Bay
ngang lưng trời

Cây buồn
Thấm hạt sương rơi
Ngày...
Không em !
Cả đất trời
Buồn tênh
2
Em đi một tháng mười ngày
Tôi về hong ngọn heo may đã nhàu
Thẫn thờ ngõ trước vườn sau
Lối nào trinh nữ lá rầu khép đôi?

Em đi nào có xa xôi
Mà sao rối một khoảng trời tôi mong
Bếp tàn
Chén cạn
Bình không...
Ngày em vắng
Biết cởi lòng
Cùng ai?
3
Nhìn trăng non em đi đầu tháng
Đã trôi qua trăng khuyết trăng tròn
Bốn mươi mốt ngày em xa vắng
Lòng buồn trông năm cạn tháng mòn