Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

VỚI CÂU NHÂN TÌNH

Vườn xưa ngõ trúc gió lòn
Mồng tơi làm dậu lối mòn chung hai
Nhà không cửa đóng then cài
Bát canh sẻ nửa hôm mai vui vầy...

Bây giờ kín cổng tường xây
Giàu sang ai có nhớ ngày xa xôi
Sao buồn đến thế người ôi?
Đồng tiền sắp đặt chỗ ngồi trước sau

Mình nghèo biết đứng ở đâu?
Đêm nằm thao thức với câu nhân tình!