Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

KÝ ỨC

Thời gian khắc khoải
Chảy hoài vào ta

Tháng năm mắc cạn
Dòng đời trôi xa

Nhớ người trồng hoa
Bạn cùng ong bướm

Thuyền ai cập bến
Cậy sóng hôn bờ

Lạc vào vườn thơ
Gặp trăng lơi lả

Ngồi lên bậc đá
Rêu phong thấm hồn

Rưng rưng ký ức
Ngược dòng xanh non

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

VỚI CÂU NHÂN TÌNH

Vườn xưa ngõ trúc gió lòn
Mồng tơi làm dậu lối mòn chung hai
Nhà không cửa đóng then cài
Bát canh sẻ nửa hôm mai vui vầy...

Bây giờ kín cổng tường xây
Giàu sang ai có nhớ ngày xa xôi
Sao buồn đến thế người ôi?
Đồng tiền sắp đặt chỗ ngồi trước sau

Mình nghèo biết đứng ở đâu?
Đêm nằm thao thức với câu nhân tình!