Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

ĐỜI

Chiều nay bạn đến chơi nhà
Bước chân đã nặng
Mắt nhòa khói bay
Trời chiều lợp mái tóc mây
Nụ cười sáng
Ánh những ngày còn xanh
Cùng về sau cuộc chiến tranh
Nhâm nhi
Say
Tỉnh
Ngọt lành xa xưa
Vui chi?
Trong những giấc mơ
Buồn chi?
Mấy chuyện vu vơ dưới trời
Vườn nhà hoa lá xinh tươi
Chim về ríu rít bên đời
Thêm Xuân