Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

THỜI GIAN

 Tặng người vợ liệt sĩ
       Tháng năm một thoáng trôi vèo
Rưng rưng ngày cũ trông theo dặm ngàn

     Chuông chùa nhỏ giọt chan chan
Chị ngồi vá lại thời gian đã nhàu

     Kim luồn qua vết thương đau
Chỉ khâu rách nát vào sâu nỗi đời

     Lắng trong tiếng mỏ bời bời
Nghe lời tâm sự đã rơi loang chiều

   Vai gầy bóng chiếc liêu xiêu
Sớm hôm tựa cửa mái lều bờ tre

          Tiễn anh ra trận ngày hè
Người đi trăng gió, người về trông theoThứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

NỢ

Ta đi gần suốt một đời
Mà chưa trả hết nợ người em ơi!

Nợ từ cái thuở nằm nôi
Câu ca mẹ hát, những lời bà khuyên

Đến giờ chân bước xẹo xiên
Nợ tình đồng đội, nợ miền đất qua...

Sợ rồi mai mốt "về già"
Phiền người gồng gánh nợ ta-nợ người